Mezőgazdasági pályázat eszközbeszerzésre SzlovákiábanA Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben (Baross-17/KKV)

 

A támogatás formája:

 • maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Programiroda), utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett. Ha pályázó az ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

 • 2017. október 1. – 2017. október 20.

 

Pályázható kategóriák:

 • Pályázni lehet minden olyan, nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását.

A pályázati támogatás intenzitása, tárgyi hatálya és halmozhatósága:

 • Egy pályázó legfeljebb 15 000 EUR támogatásban részesülhet a Vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása (A) kategóriában.

A pályázat általános feltételei:

 • A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében  állandó lakcímmel rendelkező természetes személy vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.
 • Egy Pályázó vagy a jelen pályázati felhívásra („Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben”) vagy a „Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése a 2017. évben” kiírt pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.
 • A Pályázó – pozitív elbírálás esetén – a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő két évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a foglalkoztatottak számát.
 • Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.
 • Csak meglévő vállalkozás fejlesztése támogatható. A Pályázó új tevékenységi kör megkezdéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére nem pályázhat.
 • Ha a Pályázó a támogatásból beszerzett eszközt, vagy eszközöket a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti, vagy bérbe adja, úgy a támogatás teljes összegét az irányadó jogszabálynak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetnie.

Nem részesülhetnek támogatásban:

 • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;
 • azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak;
 • akár a Szlovák Köztársaság, akár Magyarország felé fennálló rendezetlen kötelezettségekkel, illetve tartozásokkal rendelkező őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások;
 • azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van;
 • azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.

Kapcsolat felvétel....


Hírdetés

Bisnode tanusitvany  

Bisnode tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel az üzletkötés kockázata alacsony.

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

 

okotermek web okotermek.hu