Mezőgazdasági pályázat eszközbeszerzésre SzlovákiábanA Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben (Baross-17/KKV)

 

A támogatás formája:

 • maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Programiroda), utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett. Ha pályázó az ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

 • 2017. október 1. – 2017. október 20.

 

Pályázható kategóriák:

 • Pályázni lehet minden olyan, nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását.

A pályázati támogatás intenzitása, tárgyi hatálya és halmozhatósága:

 • Egy pályázó legfeljebb 15 000 EUR támogatásban részesülhet a Vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása (A) kategóriában.

A pályázat általános feltételei:

 • A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében  állandó lakcímmel rendelkező természetes személy vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.
 • Egy Pályázó vagy a jelen pályázati felhívásra („Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben”) vagy a „Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése a 2017. évben” kiírt pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.
 • A Pályázó – pozitív elbírálás esetén – a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő két évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a foglalkoztatottak számát.
 • Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.
 • Csak meglévő vállalkozás fejlesztése támogatható. A Pályázó új tevékenységi kör megkezdéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére nem pályázhat.
 • Ha a Pályázó a támogatásból beszerzett eszközt, vagy eszközöket a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti, vagy bérbe adja, úgy a támogatás teljes összegét az irányadó jogszabálynak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetnie.

Nem részesülhetnek támogatásban:

 • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;
 • azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak;
 • akár a Szlovák Köztársaság, akár Magyarország felé fennálló rendezetlen kötelezettségekkel, illetve tartozásokkal rendelkező őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások;
 • azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van;
 • azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.

Kapcsolat felvétel....


 

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

 

okotermek web okotermek.hu