Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft (310 Ft/EUR) Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés
Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetések 176,3 mg-i vállalkozások 2015. szeptember 15.
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, fenntartás 64,4 mg-i vállalkozások 2015. október
Szaktanácsadás (egyéni, csoportos) 13,9 szaktanácsadó szervezetek 2015. október
Szaktanácsadók továbbképzése 0,2 A továbbképzést szolgáltató szervezetek 2015. október
Leader HFS elkészítés támogatása 1 LEADER Egyesületek 2015. október
Trágyatároló építése 5,6 mg-i vállalkozások 2015. október
Genetikai állomány in situ megőrzés (védett őshonos, veszélyeztetett állat) 14 mg-i vállalkozások 2015. október
Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme 3,8 mg-i vállalkozások 2015. október
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,2 A képzést szolgáltató szervezetek 2015. október
Baromfitartó telepek építése, korszerűsítése 20 baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. november
Szarvasmarhatartó telepek építése, korszerűsítése 20 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások 2015. november
Juh, kecsketartó telepek építése, korszerűsítése 4 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. november
Állattartó telepek korszerűsítése 6 állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. november
Üvegházak, fóliaházak létesítése, korszerűsítése+öntözés+geoterm. I. 30 kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) 2015. november
Ültetvénytelepítés, korszerűsítés+öntözés, jégvédelem 21 kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) 2015. november
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó beruházások támogatása I. (jégháló,esőkár, fagykár) 2,5 kertészeti mg-i válallkozások 2015. november
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása, diverzifikáció 5,54 mg-i vállalkozások, nem mg. mikrovállalkozás 2015. november
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 8,31 mg-i vállalkozások, nem mg. mikrovállalkozás 2015. november
Mg-i kisüzemek fejlesztése 14 mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között 2015. november
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, szolgáltatás fejlesztés 21,57 mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között 2015. november
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, termelés indítás, fejlesztés 14,38 mikrovállalkozásnak minősülő mg.-i váll. 2015. november
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, energetika korszerűsítés 15,97 mikrovállalkozásnak minősülő mg.-i váll. 2015. november
Leader HFS megvalósítása 47,67 non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások 2015. november
Kisméretű terménytároló, tisztító létrehozása, korszerűsítése, Kisméretű terményszárító létrehozása, korszerűsítése 19,7 sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások 2015. december
Sertéstartó telepek építése 20 sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december
Kertészet technológiai korszerűsétése, gombaházak létrehozása, fejlesztése 32 kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) 2015. december
Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 34 mg-i vállalkozások 2015. december
Élelmiszerfeldolgozó létrehozása, korszerűsítése +REL 186 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december
Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,5 mg-i vállalkozások 2015. december
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,4 mg-i vállalkozások 2015. december
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2015. december
Egyedi szennyvízkezelés 12 önkormányzatok 2015. december
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,8 erdőgazdálkodók 2015. december
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások, mobilizálás beruházások 7,2 magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti vállalkozások 2015. december
Leader működés 8,92 LEADER Egyesületek 2015. december
Bemutató üzemi programok 1 mg-i vállalkozások 2016.
Tájékoztatási szolgáltatás 7,8 NAK 2016.
Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,5 mg-i vállalkozások, programok szervezői 2016.
Minőségrendszerhez történő csatlakozás 8 mg-i vállalkozások 2016.
Tájékoztatás és promóció 2,4 mg-i vállalkozások csoportja 2016.
Gyógynövénytermesztés létrehozása 3 kertészeti mg-i válallkozások 2016.
Kertészeti gépek beszerzése 10 kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) 2016.
Agrárinnovációs Op. Csoportok beruházásai 9 mg-i vállalkozások 2016.
Borászati technológiák létrehozása, korszerűsítése 20 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2016.
Fiatal gazdák induló támogatása 37,7 mg-i vállalkozások 6.000-25.000 STÉ között 2016.
Helyi piac fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,6 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016.
Háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, szennyvízkezelés 6,2 természetes személy 2016.
Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez eszközbeszerzés 22,4 önkormányzatok 2016.
köz-és vagyonbiztonság, falu- és tanyagondnoki szolgálat jármű- és eszközbeszerzés 8,3 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016.
Erdősítés támogatása 33 földhasználó 2016.
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,2 földhasználó, önkormányzat 2016.
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,8 erdőgazdálkodók 2016.
Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,8 erdőgazdálkodók 2016.
Az erdei ökoszisztémák közjóléti, ingyenes turisztikai funkcióinak erősítése 1,5 erdőgazdálkodók 2016.
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,7   2016.
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,1 FM által elismert TCS-k, TÉSZ-ek 2016.
A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 25,9 mg-i vállalkozások 2016.
A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 25,5 mg-i vállalkozások 2016.
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,6 mg-i vállalkozások 2016.
Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,7 erdőgazdálkodók 2016.
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,36 erdőgazdálkodók 2016.
Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása 3,3 EIP csoport 2016.
Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések 3 mikro- és kisvállalkozás 2016.
Együttműködés a REL és helyi piacok kialakításáért 3,8 mg-i termelő és piacszerv. non-profit 2016.
Együttműködés tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás 4,4 mg-i termelő 2016.
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,3 mg-itermelő és non-profit , önkormányzatok, egyházak 2016.
Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,7 mg-i vállalkozások 2016.
Jövedelemstabilizáló eszköz 5,8 mg-i vállalkozások 2016.

 

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

pályzatírás

 

okotermek web okotermek.hu