Vidékfejlesztési Program Menetrend 2016

 

A Magyar Közlönyben jelent meg a Kormány  1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata, amely a Vidékfejlesztési Program (VP) 2016. évre szóló éves fejlesztési keretét tartalmazza.

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege(Mrd Ft)

Január
 
 
VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,79  
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,50  
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 17,00  
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00  
VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 24,00  
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00  
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78  
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,00  
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90  
 Február
 
 
VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,18  
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95  
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85  
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85  
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97  
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85  
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51  
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72  
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50  
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38  
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,85  
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,51  
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62  
VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35  
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69  
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85  
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92  
 Március
 
 
VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18  
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66  
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 33,05  
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25  
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60  
 Április
 
 
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08  
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51  
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50  
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése 18,40  
VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67  
 Május
 
 
VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49  

VP1-2.1.1-

2.1.2-16

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88  
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 20,00  
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34  
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93  
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,20  
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,30  
Június
 
 
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00  
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,96  
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,83  
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,76  
 Július
 
 
VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása 9,08  
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00  
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 4,39  
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96  
Augusztus
 
 
VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,04  
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84  
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,49  
 Szeptember
 
 
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73  
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40  
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66  
 Október
 
 
VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30  
 November
 
 
VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi  akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92  

Hírdetés

Bisnode tanusitvany  

Bisnode tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel az üzletkötés kockázata alacsony.

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

 

okotermek web okotermek.hu