Vidékfejlesztési Program Menetrend 2016

 

A Magyar Közlönyben jelent meg a Kormány  1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata, amely a Vidékfejlesztési Program (VP) 2016. évre szóló éves fejlesztési keretét tartalmazza.

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege(Mrd Ft)

Január
 
 
VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,79  
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,50  
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 17,00  
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00  
VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 24,00  
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00  
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78  
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,00  
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90  
 Február
 
 
VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,18  
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95  
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85  
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85  
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97  
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85  
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51  
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72  
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50  
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38  
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,85  
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,51  
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62  
VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35  
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69  
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85  
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92  
 Március
 
 
VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18  
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66  
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 33,05  
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25  
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60  
 Április
 
 
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08  
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51  
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50  
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése 18,40  
VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67  
 Május
 
 
VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49  

VP1-2.1.1-

2.1.2-16

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88  
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 20,00  
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34  
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93  
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,20  
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,30  
Június
 
 
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00  
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,96  
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,83  
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,76  
 Július
 
 
VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása 9,08  
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00  
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 4,39  
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96  
Augusztus
 
 
VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,04  
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84  
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,49  
 Szeptember
 
 
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73  
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40  
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66  
 Október
 
 
VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30  
 November
 
 
VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi  akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92  

 

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

 

okotermek web okotermek.hu