Támogatás célja:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

Kérelem benyújtása: 2015. június 22-től

Támogatás összege:

  • 1,5 – 20 millió forint.
  • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
  • Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadásátmegelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

 

Pályázók köre:

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások,
  • Melyek éves átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
  • Az "Ágazati fókusz" című mellékletben megadott tevékenységek valamelyikét kívánják fejleszteni és az elmúlt két évben árbevételük legalább 50%-a ilyen jellegű tevékenységből származott,
  • Legalább 2 lezárt teljes (365 napot meghaladó) üzleti évvel rendelkeznek,
  • Volt export árbevétele az előző két üzleti évben.

Kötelező vállalások


a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a Kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
c) Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
e) Amennyiben a támogatást igénylő3 jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.

 

Támogatható tevékenységek köre:


1) Külföldi kiállításokon vagy vásáron való részvétel - kötelező
2) Külföldi árubemutató szervezése - kötelező
3) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (Utazási ktg., szállás ktg.)
4) Online megjelenés támogatása
5) Tanácsadás igénybevétele - max. a projekt 5%-a lehet
6) Piackutatás elkészítésének költsége - max. 500.000.- Ft lehet (Kötelező)
7) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
8) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Nem elszámolható költségek:


- Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók költsége
- Terjesztési célból készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését a meghirdetett pályázat, akkor mindenképpen keresse fel cégünket a 06-30/7375-650-es telefonszámon, vagy kérje ajánlatunkat, segítségünket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Hírdetés

Bisnode tanusitvany  

Bisnode tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel az üzletkötés kockázata alacsony.

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

 

okotermek web okotermek.hu