Támogatás célja:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

Kérelem benyújtása: 2015. június 22-től

Támogatás összege:

  • 1,5 – 20 millió forint.
  • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
  • Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadásátmegelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

 

Pályázók köre:

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások,
  • Melyek éves átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
  • Az "Ágazati fókusz" című mellékletben megadott tevékenységek valamelyikét kívánják fejleszteni és az elmúlt két évben árbevételük legalább 50%-a ilyen jellegű tevékenységből származott,
  • Legalább 2 lezárt teljes (365 napot meghaladó) üzleti évvel rendelkeznek,
  • Volt export árbevétele az előző két üzleti évben.

Kötelező vállalások


a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a Kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
c) Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
e) Amennyiben a támogatást igénylő3 jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.

 

Támogatható tevékenységek köre:


1) Külföldi kiállításokon vagy vásáron való részvétel - kötelező
2) Külföldi árubemutató szervezése - kötelező
3) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (Utazási ktg., szállás ktg.)
4) Online megjelenés támogatása
5) Tanácsadás igénybevétele - max. a projekt 5%-a lehet
6) Piackutatás elkészítésének költsége - max. 500.000.- Ft lehet (Kötelező)
7) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
8) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Nem elszámolható költségek:


- Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók költsége
- Terjesztési célból készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését a meghirdetett pályázat, akkor mindenképpen keresse fel cégünket a 06-30/7375-650-es telefonszámon, vagy kérje ajánlatunkat, segítségünket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Partnereink

hix logo

BiYo product Logo

ferro pharma logo

dibusz logo

Dibusz Kft.

zöld út logo 01

 

 

 

 

 

okotermek web okotermek.hu